Aktuella utbildningar

LÄS MER OCH ANMÄL DIG

Samtliga våra utbildningar har vissa grundkrav. Läs igenom noga att du uppfyller samtliga krav innan du anmäler dig och skickar in allt obligatoriskt material. Det går inte att ansöka till samtliga våra utbildningar online. Skicka då istället in en intresseanmälan till oss för att få mer information.


Image

Förberedelse inför nationella och internationella uppdrag

Scutus skräddarsyr upplägg som täcker era individuella behov med både pratiska och teoretiska ämnen inom våra kompetensområden.

Anmäl intresse
Image

Sjukvårdsutbildning

1 dags sjukvårdsutbildning i kännedomsnivå. Genomgång av personlig sjukvårdsutrustning som tex CAT förband samt blodstoppande åtgärder. Baseras på SC-ABCDE som kan kombineras med D-HLR.

Anmäl intresse
Image

Konflikthantering

  • Fysiska tekniker och metoder (självskydd)
  • OC-utbildning
  • Batong-utbildning

Styrdokument enligt FAP 573-1 PMFS 2017:10 FAP 694-1 PMFS 2017:9.

Anmäl intresse
Image

Säkerhetsförare

En dags grund- eller vidareutbildning.

  • S-C ABCDE
  • HLR
  • Juridik
  • Planering
  • Fordons placering
  • Praktiska moment
Anmäl intresse
Image

Personskydd

Scutus Academy  erbjuder en unik kurs för dig som vid ett och samma tillfälle önskar genomföra en av svenska myndigheter godkänd personskyddsutbildning, Nivå 3 godkänd internationell personskyddsutbildning H-ABC, sjukvårdsutbildning samt även utbildningen HAS - Handhavande av skjutvapen!

Detta innebär att du efter kurs och godkända examinationer har möjlighet att arbeta med personskydd både nationellt och internationellt. Sker i samarbete med European Security Academy.

Läs mer om kursen
Image

Handhavande av skjutvapen

Utbildningen pågår under 5 dagar och riktar sig till dig som är behörig väktare, skyddsvakt, ordningsvakt eller personskyddsväktare och behöver en grundutbildning i Handhavande Av Skjutvapen. Under kursen genomförs teoretiskt och praktiskt kompetensprov enligt HAS FAP 573-1 PMFS 2017:10 & FAP 694-1 PMFS 2017:9

Läs mer om kursen
Image

fortbildning i handhavande av tjänstevapen

Sker under en heldag. Fortbildning med kompetenskontroll sker i enlighet med de krav som som beskrivs i FAP 573-1 PMFS 2017:10 samt FAP 694-1 PMFS 2017:9.

Anmäl intresse
Image

Kompetensutveckling tjänstevapen Steg 1

Utbildningen pågår under en dag. Styrdokument – FAP 573-1 PMFS 2017:10 FAP 694-1 PMFS 2017: Antagningskrav: Godkänd HAS utbildning.

Syfte: Deltagaren får möjlighet att utveckla sin kompetens till att använda tjänstevapen under något mer belastad miljö̈.
Mål: Deltagarna skall efter utbildningen känna en ökad trygghet att hantera sin beväpning i något mer belastade miljöer.

Anmäl intresse
Image

Kompetensutveckling tjänstevapen Steg 2

Utbildningen pågår under en dag Styrdokument – FAP 573-1 PMFS 2017:10 FAP 694-1 PMFS 2017:9 Antagningskrav: Godkänd HAS utbildning, genomförd kompetensutveckling tjänstevapen steg 1 samt sjukvårdsutbildning via Scutus Academy. Utbildningsinnehållet är utformat som kompetensutveckling tjänstevapen steg 1 för att de ska finnas en god möjlighet för igenkänningsfaktorer för deltagarna. Skillnaden är att vi fokuserar mer på scenarioövningar samt adderar sjukvårdsmoment och scenarioträning med FX ammunition.

Syfte: Deltagaren får möjlighet att utveckla sin kompetens till att använda tjänstevapen under belastad miljö̈.
Mål: Deltagarna skall efter utbildningen känna en ökad trygghet att hantera sin beväpning i belastade miljöer.

Anmäl intresse