Våra utbildningar


Kunskap skapar trygghet, vilket för oss är ett ledord som genomsyrar all vår verksamhet. Vi vill därmed erbjuda en möjlighet till kunskapshöjning hos företag, organisationer och privatpersoner genom ett brett utbud av utbildningar som kan anpassas efter önskemål och behov i syfte att avsevärt höja ert företags och era anställdas säkerhet och trygghet både lång-och kortsiktigt. 

Personskydd

En eftertraktad högkvalitativ utbildning för dig som vill arbeta med skydd av enskilda personer i svenska auktoriserade bevakningsbolag eller utomlands.


Detta är en kurs för dig som önskar genomföra en av polismyndigheten nationellt auktoriserad samt av polismyndigheten förskrivna utbildningen för väktares användning av OC-Spray. Deltagarna får dessutom en brandutbildning som ger ett diplom gällande praktiska grunder brand och utrymmning.

Om deltagaren blir godkänd i de olika teoretiska, praktiska proven och momenten, ger personskyddsutbildningen både nationell och internationellt erkännande vilket innebär att deltagaren får möjlighet att arbeta med personskydd både i Sverige och utomlands.

Scutus instruktörer har en gedigen erfarenhet och kompetens inom sina respektive områden. Detta i kombination med vår erfarna kursledning borgar för en utbildning av absolut högsta internationella klass både avseende de teoretiska ämnena såväl som de praktiska övningarna.

Mer information om utbildningen

FPOS Level 3

First Person On Scene Level 3 är en 4 dagars engelsk sjukvårdsutbildning som består av följande delmoment:
1. Principer och praktik för akut medicinsk hjälp
2. Förstå och hantera traumatiska och termiska skador
3. Förstå och hantera medicinska nödsituationer

Denna engelska utbildning är omfattande och baseras på engelsk akut sjukvård och ger efter godkänd utbildning en certifiering enligt engelsk auktorisation genom vår partner Elite Academy of Security training. Detta är en sjukvårdsutbildning som exempelvis behövs för söka Licens som Close Protection Operative enligt SIA i England och som efterfrågas vid många utlands uppdrag.

Du kommer få en djupare kunskap inom akutsjukvård som omfattar både akuta traumatiska och medicinska tillstånd och förståelse för symptom och behandling.

Utbildninge har omfattande teoretiska delar med praktiska övningar som kräver god förståelse för det engelska språket både i tal och skrift.

Bedrägerier

För att upptäcka försök, samt förebygga bedrägerier, genomför vi på Scutus flera olika utbildningar i ämnet beroende på målgrupp och syfte.


Denna utbildning vänder sig bl.a. till administratörer, receptionspersonal, kredithandläggare samt övrig personal där syftet med utbildningen är att öka kunskapen och medvetenheten kring den här typen av brottslighet.

Vi genomför även en utbildning inriktad mot den organiserade brottsligheten.I innehållet ingår bland annat hur den organiserade brottsligheten bygger upp ett bedrägeri genom"målvakter" eller insiders samt hur man som företag kan arbeta förebyggande mot denna typ av brottslighet.

Vid utbildningen lägger vi även stor vikt vid hur man bör hantera ett misstänkt ärende eller ett redan inträffat brott för att minimera företagets förluster.


Hot och våld

Inom ämnet hot och våld utbildar vi bland annat receptionist personal, kredithandläggare samt personer verksamma inom uppsökande verksamhet.

Här handlar det mycket om hur man exempelvis bemöter hotfulla personer i syfte att undvika att situationen eskalerar till våldshandlingar, hur man agerar vid en pågående otrygg händelse samt hur man hanterar händelsen efteråt både utifrån ett mänskligt såväl som ett mänskligt såväl som ett arbetsgivarperspektiv.

För att reducera för otrygga och våldsamma händelser informerar vi även om risk minimerande åtgärder samt hur exempelvis ett kontor eller en reception kan utformas för att fungera optimalt ur ett säkerhetsperspektiv.

För att ytterligare stärka upp personalens förmåga att förebygga och hantera icke önskvärda situationer kan vi även bistå med praktiska övningar av scenarioträning.

Inom ramen för vår övriga konsultverksamhet upprättar vi även beredskaps-och handlingar om dessa saknas på er arbetsplats.


Säkerhetsförare

Att kunna framföra ett fordon på ett tryggt och säkert sätt är fundamentalt men kräver en vana av att hantera fordonet under olika situationer och förhållanden.

Vi har en väl genomtänkt utbildning som bygger på basmoment i steg 1 till mer utmanande scenarior som kräver en ökad mental närvaro och insikt om sina begränsningar och möjligheter beroende på situation och fordonstyp.

För att löpande kunna förbygga otrygga händelser behöver en förare utvecklas och repetera sin kompetens. Vår säkerhetsförarutbildning har tagits fram av instruktörer med djup kunskap inom ämnet och som har mångårig erfarenhet av detta.

Utbildningen sker i tre steg som kan byggas på med ett ytterligare fjärde steg, dock krävs att steg 1-3 genomförts innan. (Steg 1 ingår i vår personskyddsutbildning.)