FPOS – First Person On Scene, Internationell SIA Akutsjukvårdsutbildning