Kalendarium

Utbildningstillfällen och föreläsningar

Det är mycket på gång hos oss. Har du anmält dig till något av våra evenemang, kan du läsa mer om det i listan här nedan.


Datum
Tid
Utbildning
Plats
2019-09-02 - 2019-09-03
08:00 - 17:00 Årlig kompetensskjutning Scutus Academy, Stockholm
2019-09-04 - 2019-09-05
08:00 - 17:00 Kompetens utveckling Steg 1 (Vapenhantering) Scutus Academy, Stockholm
2019-09-06
08:00 - 17:00 Kompetens utveckling Steg 1 (Vapenhantering) Scutus Academy, Stockholm
2019-09-06 - 2019-09-23
08:00 - 17:00 Personskydd ESA, Wrocław
2019-09-26 - 2019-09-27
08:00 - 17:00 Årlig kompetensskjutning Scutus Academy, Stockholm
2019-10-14 - 2019-10-15
08:00 - 17:00 Årlig kompetensskjutning Scutus Academy, Stockholm
2019-10-16
08:00 - 17:00 Kompetens utveckling Steg 1 (Vapenhantering) Scutus Academy, Stockholm
2019-10-17 - 2019-10-18
08:00 - 17:00 Årlig kompetensskjutning Scutus Academy, Stockholm
2019-11-04 - 2019-11-05
08:00 - 17:00 Årlig kompetensskjutning Scutus Academy, Stockholm
2019-11-06 - 2019-11-11
08:00 - 17:00 Kompetens utveckling Steg 1 (Vapenhantering) Scutus Academy, Stockholm
2019-12-02 - 2019-12-06
Hela dagen HAS Handhavande av skjutvapen Scutus Academy, Stockholm
2019-12-12 - 2019-12-13
08:00 - 17:00 Årlig kompetensskjutning Scutus Academy, Stockholm