Handhavande av skjutvapen – HAS för vapenbärande bevakningspersonal